Ontslagbrief voor Minister Hugo de Jonge

Geachte heer de Jonge, Beste Hugo,

Over ongeveer een half jaar loopt uw 4 jarig contract als Minister voor Ouderenzorg, Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg en Covid-19 crisismaatregelen af. Daarom ben ik als kiezer lang in dubio geweest of ik uw contract wil verlengen.

Ik ga eerst mijn besluit kenbaar maken, daarna zal ik inhoudelijk ingaan op mijn oordeel in deze beoordelingsbrief.

Uw contract wordt als het aan mij ligt niet verlengt.

U was zoals hierboven verantwoordelijk voor tal van zaken. De Covid-19 crisis mag wat mij betreft geen doorslaggevend karakter hebben. U moest achteruit rijden in de mist zonder achteruitkijkspiegel.

Ouderenzorg

Uw voorganger en tijdelijke collega tijdens uw aflopende contract heeft de ouderenzorg in mineur achtergelaten. In het vorige kabinet kwam tijdens de campagne waarna u uw functie kreeg extra geld beschikbaar voor personeel in de ouderenzorg.

Toch blijken verpleeghuizen een bodemloze put. Ondanks zorginstelling bedragen per bewoner krijgen variërend van € 3900 per maand tot hoger blijken zorgvragers extra te moeten betalen voor een wandeling.

Terwijl het CIZ duidelijk indiceerd op wat nodig is. Of iemand familie heeft die kan wandelen of dat de helpende dat moet doen. De helpende heeft immers niet voor niks het woord welzijn in de naam van de functie.

Helpende welzijn dus. Wandelen draagt zeker bij aan welzijn. Daar zijn Neuro-psychologen en geriaters duidelijk over.

Toch verwachten zorginstellingen dat zorgvragers ook betalen voor het welzijnswerk dat in-principe in de indicatie is gefinancierd.

Jeugdzorg

U heeft zonder meer een groot charisma. Ongeveer gelijk aan uw ego. Dat is meteen het probleem in uw aanpak van de Jeugdzorg problematiek. In de Jeugdzorg zijn door uw functie extreme bezuinigingen doorgevoerd. Ook in uw ambtsperiode zijn er verdere afknijpingen geweest. U gaf het geld liever aan de toch al zo rijke aandeelhouders van Shell en Unilever die nog nooit in Nederland zijn geweest.

De kinderen die u later moeten verzorgen als u hulp-behoevend bent heeft u laten stikken. Er is geen algemene maatregel van bestuur gekomen dat de Gemeenten alle verantwoord-bare zorg moeten betalen ondanks de papierwinkel niet op orde was.

Het sluiten van de Hoenderloo groep heeft voor mij echt voor 1000% uw onkunde aangetoond. U had met uw vuist op tafel moeten slaan voordat Pluryn de pleuris over haar kwetsbare cliënten uitstortte. U had ze onder Curatele moeten stellen, er mocht niks over de voorgenomen sluiting naar buiten gebracht mogen worden voordat voor ieder kind de perfecte plek was gevonden.

U had tegen Pluryn moeten zeggen: Pluryn kan de Pleuris krijgen. Eerst lossen jullie het probleem op. Dan gaan we praten over hoe en wanneer de sluiting kenbaar mag worden gemaakt. En vooral, klinkt gek voor u maar kien de tijd tussen openbaring en sluiting per KLANT precies uit zodat ieder kind zijn tijd neemt.

Gehandicaptenzorg

Ik kan hier net zo goed het grootste deel van het paragraaf over de ouderenzorg kopiëren. Het enige verschil is dat Martin van Rhijn hier geen miljarden euro’s heeft toegezegd vlak voor uw aantreden.

Ook hier vragen zorginstelling geld voor aandacht. Ook her heet de functie Helpende WELZIJN.

Denkt u oprecht dat een selfie de helende pleister is? Dat zorgvragers die van een paar tientjes per maand moeten rondkomen blij zijn dat u een grapje en een foto maakt. En daarna in uw auto met chauffeur stapt opweg naar uw lekkere warme maaltijd? Een partner die u een knuffel geeft.

Zorgvragers in zorginstellingen krijgen nooit de Hug.

Covid-19 crisis

Testen testen testen in fijnmazige gespecialiseerde test labs. Dat wilde u nu. Arjen Lubach omschreef het heel mooi:

Uw geliefde stad Rotterdam staat helemaal in de fik. De fijnmazige Gemeentelijke brandweer die zeer gespecialiseerd is in een woningbrand kan het niet aan. De Commerciele Duitse Brandwacht komt met de super Blüssmagte waar de brand in 1 seconden mee geblus kan zijn naar u toe. Ze spreken alleen Duits. Maar u wilt per-se een Nederlandse brandweer commandant in dienst genomen worden. Voordat de woorden zijn uitgesproken is de Kuip gesmolten.

Terwijl de brandweer commandant spreekt echt wel Engels. Net als de artsen in de Labs.

De opleiding tot arts wordt in beide landen grotendeels in het Engels gegeven. En anders is er altijd nog Latijn. En positief of Negatief wordt in het Duits alleen met iv geschreven in plaats van ief. WTF. Dat snap ik zelfs met mijn VMBO 2 niveau Duits met een 5.

Kortom, het enige wat goed is aan uw functioneren is uw Charisma. Maar helaas is uw Ego even groot, dan niet groter.

Was getekend de Nederlandse kiezer.