Nieuw klachtenrecht voor cliënten en patiënten

 

op dinsdag 6 oktober 2015 heeft de eerste kamer ingestemd met de “wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg”.

Het doel van deze wet is om de verstoorde relatie tussen cliënt / patiënt en zorgverlener te herstellen.

De belangrijkste punten uit deze wet zijn:

De onafhankelijk klachten functionaris blijft onafhankelijk, maar moet nu zorg dragen voor een kwalitatieve inhoudelijke behandeling van de klacht binnen 6 weken.

 

Het moet duidelijk zijn hoe de klacht wordt afgehandeld, en wordt informeel behandeld.

 

Als een medewerker om zeer slecht functioneren wordt ontslagen dan moet de instelling dit melden bij inspectie voor de gezondheidszorg.

De cliënt of patiënt (Klant) heeft recht op informatie over prestaties van de zorgverlener. Hoeveel mensen met diabetes worden er behandeld en in de gaten gehouden door deze arts of deze instelling.

Fouten moeten worden gemeld aan de klant, en moeten in het dossier worden opgenomen.

Zorgverleners kunnen zonder angst voor repressie fouten met elkaar bespreken.

Mocht je er niet uitkomen met je zorgverlener? Dan hoef je niet meer naar de dure rechter, je kan dan naar de geschillen voor een bindende uitspraak. Let er wel op dat je dan geen mogelijkheid hebt om in (hoger) beroep te gaan wat je bij de veel duurdere kantonrechter wel hebt.

 

Voortaan valt de schoonheidsspecialist en alternatief geneesheer ook onder de nieuwe klachten en kwaliteitswet.

Deze wet gaat in per 1 januari 2016 en vervangt de :Wet Kwaliteit zorginstellingen” en de “wet klachtenrecht cliënten zorgsector”

De minister wil met deze wet de macht van de zorgverzekeraars en en zorginstellingen alsmede de instituten inperken.