Eerste kamer verkiezingen?!

Op 20 maart 2019 zijn de provinciale Staten verkiezingen. Dit zijn belangrijke verkiezingen ook al weet bijna niemand wat ze alle daags beslissen.

Bijna iedereen weet dat ze de leden van de eerste kamer kiezen. Dit is dan ook waar zolang ik mij kan herinneren  deze verkiezingen over gaan. Deze manier van kiezen lijkt overigens ook het meest op de manier zoals Trump is gekozen. Trump had bij de verkiezingen in 2016 niet de meeste stemmen. Hillary Clinton had 3 miljoen stemmen meer (populair stem noemen ze dat).

In Zuid-Holland heeft een statenlid de meeste invloed op de uiteindelijke utkomst van de verkiezingen.

Op de site van de eerste kamer staat:


Voorbeeld
In Provinciale Staten van Groningen krijgt partij A 10 stemmen, in de Staten van Zuid-Holland 15 enzovoort.
Als de stemwaarde in Groningen 100 is, is het stemcijfer van partij A in die provincie 10 x 100 = 1000. Bij een stemwaarde van 400 in Zuid-Holland is het stemcijfer daar 15 x 400 = 6000.
Laten we aannemen dat de kiesdeler is 150.000 : 75 = 2000. Om één zetel te behalen heeft een partij dan een stemcijfer van 2000 nodig.
Stel partij A behaalt in alle provincies in totaal een stemcijfer van 52.000. Zij krijgt dan 52.000 : 2000 = 26 zetels.

Wat doet de provincie dagelijks?

De provincie houdt zich vooral bezig met ruimtelijke ordering. Dat wil zeggen dat zij bepalen waar gebouwd mag worden en waar niet.

Verder is de provincie vooral toezichthouder. Ze controleren het Waterschap. Het waterschap is verantwoordelijk voor het zuiveren van ons riool water, het schoonhouden van openbaar (open) water en voor het voorkomen van overstromingen en dijkdoorbraken.

Ook is de provincie toezichthouder van alle gemeentes is haar provincie. Een kleinere taa zijn de provinciale wegen. Dit zijn meestal de wegen met “N” nummers.

Het waterschap en de gemeente mogen rechtstreeks aan de burger een belasting heffen.

Bij het Waterschap mag de belasting maximaal de werkelijke kosten zijn. Bij de gemeente mag de afvalstoffenheffing en rioolheffing maximaal de werkelijke kosten zijn. De belasting op huizen en andere gebouwen mogen jaarlijks met een maximum percentage stijgen. Dit wordt gebruikt om te korten te betalen. Een gemeente mag ook hondenbelasting vragen. Steeds meer gemeentes schaffen die af. De hoogte daarvan mogen ze zelf bepalen. Ook dit wordt gebruikt om tekorten te betalen.

Het grootste deel van de kosten van de gemeente worden betaald door de rijks overheid.

De provincie krijgt een deel van de wegen belasting om de kosten van de dagelijkse zaken te betalen. Dit heten opcenten

Lekker belangrijk

De provincie doet dus allemaal belangrijke dingen die ons dagelijks raken.

  • Hebben wij morgen nog droge voeten?
  • Wordt het bosje in mijn buurt gekapt voor een groot kantoor?
  • Hoe hoog is de wegenbelasting?

tot 2015 was de provincie ook verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. Met de Jeugdwet 2015 is dit op het bordje van de gemeentes gekomen.

Ideetje

Waarom laten wij de verkiezingen van een voor ons dagelijks zo belangrijk orgaan bepalen door de coalitie die roept: “geef ons de meerderheid!” en de oppositie die roept: “Geef de coaltie vooral geen meerderheid!”?

Laten we het kiesstelsel omvormen:

  • We laten de waterschappen kiezen door de gemeenteraad. Het Waterschap kennen de meeste mensen alleen van de jaarlijkse belasting aanslag.
  • Kies in plaats van het Waterschap tegelijkertijd met de provincie de eerste kamer.

Waarom niet het waterschap laten kiezen door de provincie?

De provincie moet toezicht houden op het waterschap. Als de provincie het waterschap kiest moeten ze in feite zichzelf controleren. Je ziet ook dat de Coalitie in de tweede kamer of de gemeenteraad vaak de Minister, of Wethouder of Staatssecretaris redt. En dat terwijl de Tweede kamer en de Gemeenteraad ook de Regering en het College van Burgemeester en Wethouders steunt.

Als je dus de Provinciale staten het door hun zelf te controleren Waterschap laat kiezen dan zullen ze eerder het van hun kleur zijnde Waterschap steunen.

Als je de Gemeente op haar beurt de Provinciale Staten zou laten kiezen dat zijn de Staten gekozen door een orgaan waar zij toezicht op moeten houden. Dus zullen ze minder snel Amsterdam, Rotterdam of Almere terecht wijzen. Deze gemeentes zijn namelijk veruit het grootst in hun provincie, en dus een belangrijk deel van hun zetels. Dus ook vaak van hun eigen Politieke kleur.

Ik hoop dus dat is de 1 of 2 na laatste keer is dat de Provincie de Eerste kamer zal kiezen.