Hoe de Coalitie haar plicht om ons te vertegenwoordigen negeerde!

Na de Tweet van Geert Wilders deze week dacht ik hij heeft een punt! De Coalitie rende de plenaire zaal van de Tweede Kamer uit, om te voorkomen dat ieder aanwezig lid persoonlijk ja of nee moest zeggen. Het ging over een eerlijk loon voor mensen die in de zorg werken.

Maar hoe zit het echt? Door de Covid-19 pandemie moeten we NOG STEEDS 1,5 meter afstand houden van elkaar. Zo ook de Tweede Kamerleden. en deze situatie is hoe je het ook framed of uitlegt niet goed voor het vertrouwen in Politiek en Overheid.

Hoofdelijk stemmen?

Normaal gesproken wordt er in de Tweede Kamer gestemd doormiddel van handopsteken. Opzich lijkt het ouderwets maar in Nederland hebben we Fractie Discipline. Dat betekend dat over het algemeen de hele fractie (groepje dat bij 1 partij hoort) hetzelfde stemt.

In hele bijzondere gevallen laten sommige fracties dit los. Bijvoorbeeld bij gevoelige onderwerpen waar de partij-fractie het niet unaniem over eens is. Het meest recente voorbeeld is de aanpassing van de donorwet. Omdat bijvoorbeeld bij de VVD de Tweede Kamer leden zelf mochten bepalen of ze voor of tegen waren kon deze wet worden aangenomen.

Waarom zou je dan na de Covid-19 crisis hoofdelijk willen stemmen over salaris verhoging van zorgmedewerkers? De oppositie is hier altijd al voor geweest en zelf Mister bezuinigen op de Zorg Mark Rutte noemde de zorg eind maart Vitaal.

Wat overigens wel gek is dat de vuilophaaldienst niet op deze lijst stond. Terwijl we tussen 2006 en 2016 in de Italiaanse stad Napels hebben kunnen zien wat er gebeurd als het afval niet wordt opgehaald.

Waarom rende de coalitie weg?

Omdat door de Covid-19 niet iedereen op zijn plek kan zitten kan niet iedereen stemmen. Vooral bij de Coalitie waren er veel leden nog op vakantie.

Jij wil immers ook niet eerder terug van vakantie komen. en het werk van Politicus is gewoon werk met dezelfde rechten.

Daarom dreigde de Coalitie de stemming te verliezen. En natuurlijk is er niks mis met extra geld voor de mensen die ingewikkeld waren in douchegordijnen. Met veiligheidsbrillen en latex handschoenen in de stik hitte onze levens hebben gered.

Daarom zou de Coalitie het zoiezo verliezen.

Maar we moeten ook niet vergeten dat we statistisch de grootste economische krimp ooit hebben.

1929 Dat is de grootste krimp Duhhuhu

Dat zullen we nooit zeker weten. Het Centraal bureau voor de Statistiek (CBS) houdt pas sinds mijn geboortejaar (1987) de econimische groei of krimp bij.

Als ik vandaag begin met het tellen van mijn voetstappen zal ik nooit weten wat ik in de ruim 33,5 jaar ervoor gezet heb.

Er is dus waarschijnlijk geen geld voor. Natuurlijk moeten namelijk ook alle andere uitgaven doorgaan. De AOW’s, andere uitkeringen, Hypotheekrente-aftrek en toeslagen zijn nog steeds belangrijk. We hebben gelukkig geen Griekse toestanden. Maar stevenen af op een begrotings-tekort van bijna €100 miljard. dat is een 1 met 11 nullen. Ik ben al bij met 3 nullen iedere maand. Als er maar een 1 voor staat.

Dat zijn dus 7 nullen meer dan het gemiddelde gezinsinkomen per jaar. (voor de komma)

Maar Wilders en Assher komen mooi wel op voor de Zorg!

Dat Wilders (PVV) en Assher (PvdA) opkomen voor de zorg lijkt klip en klaar. Maar zie wat zij de afgelopen 10 jaar samen met Teflon Mark hebben bedacht om de zorg te helpe…Of nee een mes in de rug te steken.

De PVV ging in Rutte 2 akkoord met:

  • Invoeren eigen bijdrage Psycholoog en Psychiater. Mensen die GGZ hulp nodig hebben zijn ziek. Echter ervaren ze dat niet altijd zo. Dus zo’n drempel kan desastreus zijn voor hun (geestelijke) gezondheid. En alleen een goede geest huist in een goed lichaam
  • € 7,50 pharma tax. Per recept dat je ophaalt bij de Apotheek zou je dit bedrag moeten betalen. Desastreus voor mensen met chronische ziekten. Die hebben vaak veel soorten medicatie. Wederom desastreus voor de Geestelijke gezondheid. Mental Health is vaak ook met pillen.
  • €50 per week als je in het ziekenhuis komt te liggen. Het lijkt logisch omdat je eten krijgt van het ziekenhuis. Maar vergeet niet dat je naasten ook meer kosten maken. Voor het ziekenbezoek bijvoorbeeld. (OV)-reiskosten of parkeerkosten. Ondernemers hebben geen inkomsten en teren al in.

PvdA

Eigenlijk speel ik een beetje vals. Ik pak een voorbeeld van het laatste kabinet voor Rutte erbij. Balkenende 4.

  • Invoeren eigen bijdrage extramurale zorg.

Het tweede en voorlopig laatste voorbeeld van de PvdA is uit Rutte 2. Jazeker waar Lodewijk Asscher hoogstpersoonlijk de Flexwerk pandemie heeft ingevoerd. Maar ook het of je kan niks of je hebt geen rode rot cent beleid. de Participatie wet en wet Werk en Zekerheid.

  • Bij de invoering van de WMO2015 heeft Asscher hoogst persoonlijk de bedragen die Gemeenten krijgen voor de zorgtaken (deels van het Rijk gekregen per dit jaar) tot 80% verlaagd.

Maar GroenLinks verhoogde het eigen risico!

Daar is het korte antwoord “JA!” op. Echter is dit in plaats van de extra kosten die de PVV en de PvdA in Rutte 1 en 2 hebben ingevoerd. Deze kosten kwamen namelijk bovenop het eigen risico van destijds €220.

En de zorgtoeslag is voor de laagste inkomen verhoogd.