Genaaid door #BESTEZANGERS

Al sinds jaar en dag organiseert omroep vereniging AvroTros, tot 2013 AVRO de Televisierring verkiezing met een spannende live ontknoping.

Ik heb gestemd op #BesteZangers, ondanks ik meer van journalistiek houdt. Ik heb dus eigenlijk gestemd voor pizza omdat ik niet de spruitjes van de commerciële bagger wil. Echter is deze verkiezing niet zonder gevaar.

Ik werd namelijk gebeld door een dubieus bedrijf genaamd Staatsloterij. Ze hadden een aanbieding voor mij. Ik geef altijd meteen aan dat ik gebruik maak van het recht van verzet. Mevrouw wilde mij niet direct vertellen waarom ze mij belde.

Eerst vroeg ik waarom ze mij belde, mevrouw begon met haar riedeltje over een speciaal cadeau. Ik heb nog 6X moeten vragen waarom ik gebeld werd voor dat de aap uit de mouw kwam. Ik heb gestemd voor de Televisierring en daarom vond AVROTROS het nodig om als bedankje mijn gegevens door te verkopen.

Althans dat is het verhaal wat mij is verteld. Ik heb het hoofdkantoor van de Staatsloterij gebeld en ben na enig aandringen niet doorverbonden met de AVG medewerker maar met de klanten administratie. Ze wilde mij eerst tot 12 X toe afpoeieren met het externe callcenter in Warschau.

Publieke omroepen mogen niet dienstbaar zijn aan bedrijven. Zo heeft NPORADIO2 een tijdje geleden nog een waarschuwing gehad omdat ze bulkkorting kregen bij het kopen van duizenden CD’S en concert kaarten. Terwijl muziek een core business is van NPORadio2.

AvroTros moest ook stoppen met het uitzenden van 1 tegen 100 omdat dit teveel reclame was. Nu is deze spelshow te zien op het verwerpelijke RTL 4.

Ik heb de onafhankelijke toezichthouder Commissariaat voor de Media op de hoogte gesteld. Gezien de bijna uitsluiting van het publieke bestel 10 jaar geleden voor voorloper TROS na dienstbaarheid kan ik maar tot 1 conclusie komen, AvroTros moet of tijdelijk geschorst of definitief verwijderd worden uit het publieke bestel.

Ik heb AVROTROS ge-e-mailt voor een reactie. Als ze die kwijt willen hebben ze tot middernacht om te reageren op mijn e-mail of Messenger bericht.

Zaterdag om 12 uur gaat deze blog online.

Reactie namens AVROTROS

Geachte heer Aleman,
 
In het licht van uw verzoek aan o.a. AVROTROS om het laten verwijderen van uw gegevens bij de NLO (Staatsloterij en Lotto) op grond van de AVG, bericht ik u als volgt.
 
AVROTROS organiseert zoals u misschien weet de televisie-uitzending en het Gouden Televizier-ring Gala. De Televizier is de organisator van de Gouden Televizier-ring Verkiezing.
In aanloop naar het Gouden Televizier-ring Gala kan er gestemd worden (momenteel zijn de stembussen gesloten). In het kader van het uitbrengen van een stem, hoeven stemmers alleen hun emailadres op te geven. Het bevestigen van de stem per email is een vereiste.
Na het uitbrengen van de stem wordt aan stemmers de mogelijkheid geboden om kans te maken op mooie prijzen (promotioneel kansspel) en werd ook aan u expliciet gevraagd toestemming te geven om eenmalig telefonisch benaderd te mogen worden door de NLO (Lotto of Staatsloterij). Om te kunnen stemmen is het niet verplicht of nodig uw telefoonnummer achter te laten of toestemming te geven voor telefonische benadering. Het staat deelnemers/stemmers helemaal vrij om zelf, als je prijzen wilt winnen, nà het stemmen, toestemming te geven om 1x gebeld te mogen worden. Er is geen sprake van dienstbaarheid of sponsordeal. Voor wat betreft journalistieke en redactionele opmerkingen of vragen, kunt u contact op te nemen met de betreffende redacties van de omroep(en) of programma’s.
 
Wij begrijpen uit uw bericht dat u uw toestemming om telefonisch benaderd te mogen worden door de NLO, intrekt en dat u vraagt uw gegevens bij de NLO te laten verwijderen. Wij zullen dit aan de NLO doorgeven.
 
Vertrouwend u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
 
Met vriendelijke groet.

Bindinc

Beste mevrouw K en meneer Aleman,


Naar aanleiding van uw contact met ons op 1 oktober 2019, met ons kenmerk , is ons gevraagd de persoonsgegevens die wij van de heer Aleman verwerken te verwijderen uit onze systemen. 


Dit bericht stuur ik naar u beiden, omdat het verzoek door mevrouw Kersten is ingediend, maar wij onderstaande gegevens van de heer Aleman nodig hebben. Ik laat het aan u beiden over wie de gegevens van de heer Aleman levert.
In verband met de op ons berustende verantwoordelijkheid m.b.t. het veilig omgaan met uw persoonsgegevens, verzoeken wij u ons van aanvullende informatie te voorzien zodat we kunnen vaststellen dat het verzoek voor het verwijderen van uw persoonsgegevens door u is aangevraagd. 


Graag ontvangen wij van u de volgende document(en):
Een kopie van uw identiteitskaart of paspoort. 
Wij zullen de toegestuurde documenten alleen gebruiken om aan uw verzoek te voldoen en deze na gebruik vernietigen.


De kopie van het identiteitsbewijs graag veilig aanleveren zoals beschreven op de site van de Rijksoverheid in https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/fraude-voorkomen-met-kopie-id-bewijs


Zie hieronder een voorbeeld van hoe de identiteitskaart eruit komt
Indien u problemen ervaart om het maskeren van uw identiteitsbewijs digitaal te doen, kunt u ook ervoor kiezen om een kopie te maken en deze te printen. U kunt in dat geval met een stift de benodigde regels zwartmaken en indien gewenst kunt u, uw foto ook zwartmaken. Vermeld u op de door u aan te leveren  identiteitskaart of paspoort dat het een kopie is. 


Wij doen ons best om uw verzoek zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw identiteitsbewijs te verwerken. Mochten wij uw verzoek niet binnen een maand kunnen verwerken dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.
Indien u zich bij ons geregistreerd heeft voor een online account zal deze na verwijdering van uw gegevens niet meer toegankelijk zijn. 
Indien u een actieve deelname bij ons heeft zal deze moeten worden beëindigd alvorens wij tot verwijderen van uw persoonsgegevens kunnen overgaan. Gegevens worden pas verwijderd na verloop van een maand na volledige afronding van uw laatste deelname.


Wij wijzen u erop dat in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht die rust op Nederlandse Loterij uw persoonsgegevens inclusief financiële transacties 7 jaar na beëindigingsdatum van uw abonnement of na de laatste online aankoop in onze financiële systemen worden gearchiveerd. Deze systemen zijn afgeschermd van ons klantregistratiesysteem en zijn alleen toegankelijk voor een beperkt aantal personen binnen onze organisatie die verantwoordelijk zijn voor fiscale aangelegenheden.
Tevens blijven uw persoonsgegevens bij ons geregistreerd indien u heeft aangegeven geen reclame en marketing van ons te willen ontvangen (recht van bezwaar).


Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.


Met vriendelijke groet,

Nederlands Loterij

Volgens de Autoriteit persoonsgegevens mag er voor dit doel geen kopie legitimatiebewijs gevraagd worden