Bijstand is toch veel goedkoper?!

 

Het Kabinet Rutte 2 is voornemens om alle Wajongeren te herkeuren omdat de Wajong duur is, en de bijstand niet. Klopt dit wel?

Als je alleen naar de hoogte van de uitkering kijkt, dan lijkt het te kloppen. Maar er wordt dan vergeten dat de lage inkomens zo’n 100% van hun inkomen uitgeven aan noodzakelijke of voor hen urgente uitgaven.

Als je dit gedetailleerd bekijkt, dan blijkt dat de Bijstand helemaal niet goedkoper is dan de Wajong, maar juist duurder.

De uitkering is inderdaad de helft lager, maar men vergeet dat ongeveer een derde van de Wajong (zonder korting) terug gaat naar de staat, terwijl een bijstand zo laag is dat er geen belasting wordt betaald.

Verder kunnen Bijstandsgerechtigde geen kleding kopen, geen internet afsluiten, krijgen ze geheel terecht kwijtschelding van afvalstoffen heffing hondenbelasting en waterschapsbelasting. Een Wajongeren boven de 23 jaar, of die spaart voor een nieuwe fiets krijgt dit net niet.

Voor eten (laag BTW) hebben ze in plaats van €50 p.p. P/w slechts €35 p.p. P/w, dit kost per bewoner €120 per jaar aan BTW.

Welliswaar zijn de toeslagen gelijk toch zorgt ook de woning voor hogere kosten. Niet alleen ongezond eten (wat max. haalbaar is met dit budget) is het ook bijna niet te betalen om je huis goed schoon te houden. Dit komt doordat schoonmaak spullen en materialen ook niet te betalen zijn.

Er zijn dus meer zorgkosten. Deze heb ik geschat op zo’n 500 per bijstandsgerechtigde per jaar welke voor rekening van de belasting betaler komt.

Dan hebben we het nog niet eens over de € 90 euro per zorgpolis die wordt opgeplust door wanbetalers.

Al met al is een bijstand voor iemand van 23 jaar of ouder zo’n € 865 per persoon duurder. Wil je echt dat mensen uit de Wajong aan het werk gaan? Help ze dan aan een fijne werkplek waar ze goed worden begeleid.

Mensen veroordelen tot luie profiteurs is niet fatsoenlijk, terwijl een grote groep graag wil werken, echter moet het wel mogelijk worden gemaakt, en laat werken alsjeblieft lonen. That’s the Spirit.