Zorg in de knel!

Afgelopen zaterdag zag ik via Facebook een artikel van Zakensite Drimble waarin werd geschetst dat zorginstelling Pluryn in de pleuris zit.

Maandag was het thema financiële problemen in de zorg groot nieuws. Het probleem bestaat uit twee belangrijke delen:

  • Sinds de zorg transitie van 2015 waar zorg partijen bij soms wel 355 Gemeenten + 10 zorgverzekeraars en 5 zorgkantoren aankloppen voor contracten. Deze contracten zorgen ervoor dat het product (zorg) wordt betaald.

Ieder loket heeft zijn eigen regels, tarieven en controle organen. Om hier zicht op te houden moeten de zorginstellingen veel werk verzetten. Je moet de juiste facturen sturen, checken of het is betaald.

Het grootste probleem

Je moet per loket op een andere manier het geld voor de zorg aanvragen. Hoe moet het plan zijn qua lay-out? Welk lettertype? Welke thema’s?

Het aller grootste probleem

Cliënt A moet met spoed zorg krijgen. Er is nog geen zorgplan, dus nog geen geld beschikbaar. Om het zorgplan te maken moet je cliënt A goed kennen. Naaste zijn niet altijd beschikbaar voor de juiste input voor het zorgplan.

Gevolg

Het duurt enkele weken tot maanden voor je het plan hebt. Daarna zet de zorginstelling de aanvraag van het geld in werking. Het loket heeft 8 weken de tijd.

Binnen 8 weken het geld?

Niet altijd. Het loket mag aanvullende vragen stellen. De dag dat de medewerker van het loket besluit wat die nodig vindt is de startdatum van het probleem.

Vanaf de dagtekening van het papiertje begint de betaling. Misschien ben je dan wel 20 weken verder. Als Cliënt A geluk heeft en weer naar huis. De zorginstelling heeft dan gratis gewerkt. Natuurlijk willen de medewerkers van de zorginstellingen ook iedere maand salaris.

Een ander best wel groot probleem, of eigenlijk 2!

  • Het geld wordt door de 355 gemeenten vaak voor 1 tot maximaal 3 jaar gegarandeerd. Dus ieder jaar moet gemiddeld 33% van al het geld opnieuw worden aangevraagd via 355 verschillende procedures, formulieren en lay-out eisen. Even ter vergelijking, tot en met 2014 was het heel gebruikelijk om de zorg voor 5 tot 15 te garanderen. Dit leverde minder stress op, dus meer vrijwillige uitstroom uit intramurale zorg.
  • Gemeenten krijgen tot wel 50% minder voor de zelfde zorgtaken als het rijk besteedde. Daardoor staan de tarieven flink onder druk. In 2015 zijn tarieven in sommige delen van Nederland met meer dan de helft verlaagd. Natuurlijk hadden veel instellingen hoge overhead kosten. Soms wel 40% of meer. Dat is natuurlijk heel veel. Er was dus inderdaad ruimte voor verlaging. 20 tot 30% had reëel kunnen zijn.

Zorgaanbieders hebben dus meer overhead nodig. Zoals ik heb gezegd zijn we van 1 maar 355 formulieren en eisen gegaan. Gemeenten zijn geen marktpartijen.

De kosten kunnen en moeten omlaag

Als gemeenten liefst via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Lukt dat niet ga dan per provincie kijken. Waarom moet iedere Gemeente zelf bedenken wat wel en niet goed werkt?

Zorgaanbieders blij, Cliënt A blij en Cliënt Z krijgt ook nog zorg.