Kwintes dreigt met halveren ambulante uren

Zoals de bij meeste vaste lezers van mijn blog waarschijnlijk wel bekend heb ik Autisme. Sinds 2009 ben ik hier al voor in begeleiding bij Stichting Kwintes.


Zoals bij velen ook bekend wordt dit sinds 2015 betaald door de Gemeente. De Gemeente Almere is een onderzoek gestart naar de werkelijke kosten van zorgaanbieders en stemt hier per 2020 het werkelijke tarief op vast.


Logisch zou je denken. Sinds de invoering van de arrangementen in Almere zijn de kosten flink gestegen. Echter ziet de Gemeente Almere ook dat de productie nagenoeg gelijk is gebleven.


De Gemeente Almere heeft daarom besloten de tarieven tussen 9 september en einde 2019 vast te stellen op het tarief van voor de Arrangementen. Omdat de kosten waarschijnlijk wel zijn toegenomen wordt er een opslag op dit tarief van 10% opgeplust.


In de periode die nu loopt gaat de Gemeente Almere bij alle contract leveranciers verifiëerbare cijfers over productie opvragen.


Mijn zorgaanbieder (Kwintes) legt dit uit als een halvering van de tarieven en dus moeten alle cliënten gehalveerd worden qua uren, en moeten er “dure” HBO begeleiders uit.


Echter geeft de gemeente in de Raadsbrief van afgelopen zomer aan dat er wordt uitgegaan van kostendekkend. Tevens merken de Almeerders die ondersteuning ontvangen hier niks van aldus de Raadsbrief.


Zoals het een assertief persoon betaamt heb ik geprobeerd om iemand van het Management van Kwintes te spreken. Ik ben ik hier maandag ochtend mee begonnen. Nu dinsdag middag heb ik nog geen inhoudelijk antwoord.


Wel heb ik informeel van een Gemeenteraadslid begrepen dat dit niet de bedoeling is.

Mijn Rechtsbijstandverzekering vraagt om een brief. Ik heb namelijk geen betaalrelatie met Kwintes, dus mag Kwintes mij niet korten omdat de Gemeente een lager tarief gaat betalen.


Tevens heeft Kwintes sinds de invoering van de WMO 2015 al tweemaal meer dan 10% winst gemaakt, terwijl 1 á 1,5% winst is toegestaan.


De Gemeente Almere heeft deze week een gesprek met Kwintes. Bij de eerder gevraagde verantwoording hebben twee bulkaanbieders niet (volledig) meegewerkt. Ik heb het vermoeden dat Kwintes er hier 1 van is.


Op 27 november heb ik Kwintes schriftelijk vragen gesteld als wederhoor. Helaas vindt Kwintes haar eigen communicatie niet belangrijk. Op donderdag 12 december is er een openbaar gesprek over de tarieven 2020 op de Politieke markt. Ik ben benieuwd of in de Gemeenteraad bekend wordt gemaakt of Kwintes inderdaad 1 van de muitende “Partners” is.


Het onderzoek loopt door. Heeft u meer informatie? Vul dan het contactformulier in.