Hittegolven en hoe het KNMI de feiten veranderd!

Sinds 1901 meet het KNMI het weer. Daardoor hebben ze geleerd om de weersverwachting te maken. Echter ligt het KNMI onder vuur omdat ze de data hebben veranderd.

De officiële data

Sinds 1901 tot 2000 waren er volgend de huidige cijfers 16 hittegolven, en sinds 2000 tot dit jaar 13. Het getal vanaf dit jaar is totaal geen discussie over, de discussie gaat over de eerste 50 jaar van de weersmeting.

23 Hittegolven in de eerste 99 jaar?

Dit was inderdaad het getal dat voor 2017 lijdend was. Alleen hebben we met de nieuwe technologische ontwikkelingen van bijvoorbeeld de 2de Wereld-oorlog sinds de jaren 50 van de vorige eeuw betrouwbaardere meetapparatuur.

Is de nieuwe apparatuur betrouwbaarder?

Dat weet je natuurlijk nooit 100% zeker. zo is het bijvoorbeeld ook met de Kilometer teller in je auto, de ene auto geeft bijvoorbeeld een paar KM meer aan voor je rit van Amsterdam naar Utrecht dan de andere.

Het is dus zaak dat je met dezelfde apparatuur meet. Dit is in 2017 gecorrigeerd. Daarom is het aantal hittegolven in de 20ste eeuw verlaagd van 23 naar 16.

Maar ook als we er vanuit gaan dat het KNMI dit heeft gedaan om klimaatverandering te faken, dan moet je alsnog uitrekenen of dat zijn heeft.

23 hittegolven in 99 jaar is gemiddeld 0,2323….

Per jaar en 16 Hittegolven gedeeld door 20 is 0,8 hittegolven gemiddeld per jaar.

Het enige punt waarover de discussie kan gaan is of de mens (deels) schuld heeft.

De afgelopen miljarden jaren is inderdaad het klimaat vele malen veranderd. Ook voor de industrialisatie. Maar feit blijft wel dat mensen bossen hebben gesloopt en dat wij met auto’s en andere apparaten warmte in de lucht doen.

Of CO2 de oorzaak is, is met een aan zekerheid waarschijnlijkheid grenzende waarschijnlijkheid te bevestigen.

Fotosynthetische

Bomen nemen CO2 op. Dat is een feit, echter, er zijn de afgelopen 200 jaar veel heel veel bossen gesloopt, en de industrie is in die tijd toegenomen. CO2 verhoogd de temperatuur.

Dus minder bomen en meer CO2 in de lucht zorgen voor opwarming, en waarschijnlijk ook voor extremer weer over de hele Wereld

Conclusie

Het KNMI heeft inderdaad de feiten herzien en daardoor zijn er 7 hittegolven minder sinds het begin van de weersmetingen.

Maar als dit gedaan was om de klimaatverandering aan te tonen hadden ze niks hoeven veranderen. Het verschil was met de oorspronkelijke cijfers namelijk al ruim een halve hittegolf per jaar.