Minister van onderwijs ondermijnt Grondwet

Geachte heer Slob, Beste Arie,

Tot mijn grote schok zag ik gisteren op de NOS app dat u vind dat mensen zonder enig bewijs mensen die tot de LHBTI+ gemeenschap horen buiten de groep mag laten vallen.

Sinds 1,5 jaar woon ik in een complex met doelgroep woningen voor mensen met Autisme. Ik heb hier voor het eerst mensen die zich kwalificeren als Non-binair mogen ontmoeten. Beide hele lieve en open mensen. Over hoe Non-binair ontstaat is nog nauwelijks iets bekend.

Daarom vind ik dat ik het moet accepteren en er niet over mag oordelen. Homoseksualiteit, Biesekialiteit en Lesbisch zijn zeer natuurlijke verschijningsvormen. Ook bij wilde dieren komt dit voor.

Net als u geloof ik dat iedereen door God geschapen is. In elk geval in essentie. God zal zich niet met iedere geboorte apart bezig houden. Maar LHBTI+ is door De lieve Heer bedacht. De reden weten wij niet. Maar die zal vast heel goed zijn geweest.

Zoals U in 2012 heeft gestreden voor Palliatieve zorg. Waar ik erg blij mee ben. Euthenasie werd wel al vergoed. Maar pijnbestrijding gericht op Kwaliteit van leven niet.

Juist omdat ik voor Euthenasie ben en vooral voor de vrije keuze ben, ben ik nog meer voor Palliatieve zorg.

Ik ben dus ook voor voor de vrijheid van onderwijs. Maar met de restrictie dat alles getoetst moet worden aan de Grondwet. De Grondwet die geen onderscheid maakt tussen een huwelijk tussen man en vrouw of tussen twee van hetzelfde geslacht.

Juist de Grondwet die vrijheid van Religie ankert moet ook andere groepen beschermen. Omdat de Grondwet ultiem is.

Graag hoor ik van u of u het met mij eens bent

Met vriendelijke groet,