Je bekijkt nu Fraude geen probleem als het maar expres is!

Fraude geen probleem als het maar expres is!

Zojuist had Nieuwsuur een Item over de frauderende WW gerechtigde. Het wordt de Polen fraude genoemd.

Het erge is dat mensen ook wel kunnen snappen dat je geen werkloosheidsuitkering mag ontvangen als je gewoon werk hebt. Dit probleem is zeer stuitend, juist omdat er sinds 2010 juist een geruillia op mensen die een foutje maken.

Tot en met 2009 had je als je een uitkering had 4 weken om een wijziging door te geven aan het UWV of de gemeente. Sinds 2010 is dit 1 week nadat je het had kunnen weten.

Maar dit is technisch onmogelijk, stel je hebt WW en vind een baan. Je hoort op maandag dat je mag beginnen. Dan heb je 3 dagen later het arbeidsvoorwaarden gesprek. Hierna maakt HRM zo snel mogelijk je contract in orde. Vervolgens moet je dit lezen, en besluiten of je akkoord gaat. Dit duurt meestal minimaal 1 week. Wanneer moest je dit doorgeven? Oh ja, binnen 1 week.

Dus stel, je bent aangenomen je salaris is oké maar er staat in je contract dat je €200 per maand moet betalen voor koffie en de lunch, dan zeg je nee. Want een bammetje kost € 2 per dag X maximaal 25 werkdagen per maand is €50. Dus eigenlijk nemen ze je in de door je de nibud norm voor 4 weken volledige voeding voor 1 persoon te late betalen. En koffie kost c.a. 10 cent per kopje, dus 50 cent per dag zou reëel zijn en dat is €12,50 per maand.

Je werkgever verdient immers ook geld dankzij jou werk.

Volgens het UWV moet je met een WW iedere baan accepteren, in 2012 is ook in het nieuws geweest dat er bedrijven zijn die zich bewust richten op uitkeringsgerechtigde en die uitbuiten.

Ik heb ooit van een Jobcoach gehoord dat hij een Cliënt had die hij had geplaatst. Die had een proefplaatsing gekregen, maar foei, je was zo goed dat de werkgever je met terugwerkende kracht in dienst wilde nemen. Gevolg €1.000 boete.

Waarom? Omdat de werkgever zo blij met hem was dat ze hem ook in zijn onbetaalde proefplaatsing wilde betalen.

Nu begrijp je de kop: Fraude geen probleem als het maar expres is!