Je bekijkt nu Van: “Dumpen dat tarief” naar afvaldumpingen

Van: “Dumpen dat tarief” naar afvaldumpingen

Gisteravond maakte het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Almere haar voorstellen voor de afvalinzameling en de bijbehorende afvalstoffenheffing bekend.

Almere rekent voor ieder huishouden hetzelfde bedrag aan afvalstoffenheffing, dit jaar het record bedrag van bijna €380.

Sommige mensen zullen denken dat ieder jaar een nieuw record wordt verbroken. Maar we hebben 10 jaar uitstel dit record gehad. Het oude record stamde namelijk uit 2009. Daarna is de afvalstoffenheffing in een val geraakt dankzij het inzamelen van plastic.

Sinds ook drankenkartons en metaal in de plastic bak mag, die opeens PMD bak heet is de afvalstoffenheffing aan een niet te stuiten opmars bezig.

Even voor de duidelijkheid: de afvalstoffenheffing mag van alle Almeeders bij elkaar maximaal de totale kosten van al het afval ophalen en verwerken van afval zijn.

Dus als een KG papier 3 cent oplevert en er wordt 1000 KG papier opgehaald dan moet die €30 weer van de kosten worden afgetrokken.

Het goede nieuws

Eenpersoons huishoudens gaan per 2021 minder afvalstoffenheffing betalen.

Het slechte nieuws

Almeeders moeten hun papier inleveren in ondergrondse inzamel depots (OID’s). Het wordt vanaf volgend jaar niet meer opgehaald in je straat.

€30 euro betalen als een afspraak maakt voor ophalen grofvuil. Ik hoop dat tegenover deze tariefsverhoging wel een betere service dat. Dat je dus vrijwel altijd binnen 1 tot 3 werkdagen je bed of bankstel kan laten ophalen. Anders komen we op het volgende punt

Gedumpt afval wordt later opgehaald. Op dit moment (zonder Covid-19 crisis) worden dumping en dezelfde of de volgende dag opgehaald. Dat gaat veranderen. Het college speelt even Baudetje door alle wetenschappelijke feiten omtrent kuisheid opzij te schuiven. Het College hoopt namelijk dat wanneer Gedumpt afval minder snel wordt opgehaald Mensen minder gaan Dumpen.

Uit (bijna) alle wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat wanneer de buurt schoon is mensen zich bezwaard zullen voelen troep te maken.

Een voorbeeld is bijvoorbeeld een Bioscoop die zichzelf voornam om de zalen na iedere film helemaal schoon te maken en vernielingen direct te repareren. De zalen waren direct schoner en er was een substantieel percentage minder vernielingen. Dat dit onderzoek statistisch significant bleek kwam de jaren erna uit vele, of zoals ik al zei uit vrijwel alle onderzoeken naar voren.

Mensen zijn kudde dieren. Voor zover wij onszelf nog als dier zien natuurlijk.

Verder wil het College vanaf 2023 de kosten nog meer verplaatsen van recht op aanbieden naar het daadwerkelijk aanbieden van afval.

Dit systeem wordt ook wel diftar genoemd. Niet te verwarren met het gelijknamige bedrijf op de Binderij.

Bij Diftar betaal je voor al het niet hernieuwbare afval dat je aan de Gemeente aanbied. Dit gaat niet op KG of grote van je zak. Nee, per X dat je je kliko aanbied om te ledigen of per keer dat je je pasje langs de OID haalt.

Ongeacht of je er 1 spuitbus in gooit of een vuilniszak vol met 60 liter afval.

Gevolg hiervan blijkt in Gemeenten die al werken met Diftar en ophaalkosten voor lattenbodems en bankstellen, te zijn dat mensen meer dumpen. In het natuurgebied, of langs de provinciale weg in de berm.

Een nadeel voor onder andere mijn werkgever het Leger des Heils is dat er restafval in de textiel containers gegooid worden. Er zijn hier meerdere redenen tot zorg:

  • Het textiel wordt onbruikbaar door hevige vervuiling
  • Textiel goede doelen betalen Gemeenten per KG
  • Verwerken en Nascheiden van textiel moet met de hand. Dat is dus zeer arbeidsintensief en daardoor duur
  • Bedrijven betalen ook en meer voor aanbieden restafval

De Gemeente Almere heeft de inzameling van textiel volledig uitbesteedt. Ook het contact met de inwoners. Handhavers zullen dus niet uit eigen beweging controleren wat mensen aanbieden in de container.

Een beter idee zou optie 2 in plaats van Diftar zijn: Nascheiden. Dit blijkt uit vele onderzoeken goedkoper te zijn voor de belastingbetaler, en het uitgefilterde PMD afval is van betere kwaliteit.

Veel mensen vinden het apart inzamelen van PMD lastig, moet een CD(doosje) wel of niet bij het PMD? NEE. Maar het is lastig. Hetzelfde geldt voor foam verpakkingen en Piepschuim. Ik weet omdat ik mij erin verdiept heb dat dit bij rest moet. Maar als ik moet betalen voor het aanbieden van restafval dan ben ik opeens Oost Indisch dement. Of te wel ik doe alsof ik dat niet weet en gooi Piepschuim en foam bij het PMD afval.

De kwaliteit van hernieuwbare afvalstoffen zal verminderen met Diftar, met het betalen voor ophalen en het laten liggen van gedumpt afval zullen dumpingen toenemen. Slechte plannen van het College van Burgemeester en wethouders.

Dit bericht heeft één reactie

Reacties zijn gesloten.