Je bekijkt nu Waarom ik kies voor woorden als zorgvrager en zorgverlener

Waarom ik kies voor woorden als zorgvrager en zorgverlener

Het gebeurd weleens dat ik discussies met mensen heb omdat ik woorden als zorgvrager, zorgverlener, zorgaanbieder en bulkaanbieder gebruik. Ik zal deze 4 woorden hieronder uitleggen

Zorgvrager

De Zorgvrager een een eenduidige term voor iemand die om zorg vraagt. Als je de term cliënt of patiënt gebruikt dan beperk je de groep enorm. Patiënten krijgen behandeling, cliënten ontvangen zorg zonder zicht op genezing.

Daarom is het ook gek dat de zorgfinaciers en indicatiestellers graag SMART omschreven willen hebben hoe iemand beter wordt en wanneer dit doel is bereikt.

Zorgfinancier en indicatiesteller kom ik zo op terug.

Er zijn ook mensen die verplicht zorg ontvangen. Die vragen er dus niet om, je zou voor hen de term “Zorgontvanger” kunnen gebruiken.

Zorgverlener

Alles draait in de zorg om een goede samenwerking tussen zorgvrager en zorgverlener. Ik gebruik de term zorgverlener omdat de zorgverlener niet ondergeschikt is aan de zorgvrager, in principe gelijkwaardig. Psychologen en Psychiaters staan iets boven de zorgvrager.

Zorgaanbieder en Bulkaanbieder

Iedere Bulkaanbieder is een zorgaanbieder, niet iedere Zorgaanbieder is een Bulkaanbieder.

Zorgaanbieders zijn de organisaties waar zorgverleners voor werken, of als je zorgverlener een ZZP’er is dan is de zorgverlener ook je zorgaanbieder.

Bulkaanbieders zijn grote zorgaanbieders. Ze hebben altijd een contract met de zorgfinancier maar hebben ook minimaal 100 casussen in zorg.

Indicatiesteller en Zorgfinancier

Van oudsher waren de Indicatiesteller en Zorgfinancier verschillende organisaties. Ondanks de kritiek dan Zorgverzekeraars, bekendste voorbeeld van Zorgfinancier, op de stoel van de Arts, Zorgverlener, ging zitten, is bij de WMO de onafhankelijke indicatiesteller er tussenuit gehaald.

Als mensen WLZ zorg ontvangen, langdurige intensieve zorg dan stelt het Centrum Indicatiestelling Zorg vast hoeveel zorg je nodig hebt.

Gemeenten moeten dit zelf doen, dit resulteert samen met de Bezuinigingen op de niet behandelende zorg dat de Gemeente zorgproductie kan inperken om de tekorten te beperken,

Zorg draait niet om geld, maar het kost wel, veel, geld

In de Zorg staat de zorgvrager in bovenaan. En er waren tot ruim een jaar geleden Politici die de zorg vooral een dure hobby vonden.

Zorg verlenen is mensen werk, iedereen wil graag eten kunnen kopen en een fijn huis. De zorgverlener moet dus salaris krijgen. Daar moet een tarief voor betaald worden.

Dus zorg en geld hebben zeker een verband.