Je bekijkt nu Een boete voor de zorgaanbieder bij iedere schorsing
Image by Gerd Altmann from Pixabay

Een boete voor de zorgaanbieder bij iedere schorsing

Zorgaanbieders zijn machtig, veel te machtig. De macht is al helemaal overduidelijk wanneer een zorgvrager Intramurale zorg krijgt, Deze macht moet gebroken worden. Daarom moet er huurbescherming worden ingevoerd voor intramurale zorgvragers. Zoals je leest staat er huurbescherming, dus niet een soort van huurbescherming. Zorgvragers moeten dus dezelfde rechten krijgen als een huurder van een reguliere woning.

Een boete voor de zorgaanbieder bij het overtreden van de huurbescherming

Ik woon zelfstandig, mijn zorgaanbieder kan mij dus niet de toegang tot mijn woning ontzeggen, ik kan overigens mijn zorgverlener wel de toegang tot mijn woning ontzeggen. Dit lijkt mij een gezonde manier van werken. Soms beweren zorgaanbieders dat zorgvragers lastig zijn. Dit is echter nooit het geval, De zorgaanbieder is lastig of verleend slechte zorg.

Als een groentewinkel een rotte appel verkoopt krijg je ook het aankoop bedrag terug. In de zorg zou dat ook moeten gebeuren. Alleen krijgt de klant dan niet zijn zorgkosten zelf terug betaald, dit gaat dan naar de zorgfinancier.

Ik stel voor dat wanneer een zorgaanbieder voornemens is iemand te schorsen dit altijd in eerste instantie behandeld moet worden door de zorgfinancier. Zij zijn immers verplicht de kwaliteit te controleren. Zij geven een advies aan een onafhankelijke rechter. In geval van toekenning wordt de zorg betaald voor de geschorste zorgvrager over de afgelopen 12 maanden teruggevorderd. Indien er ook andere zorgvragers zijn de slechte zorg hebben gekregen moet daarvoor 6 maanden zorg worden terug betaald.

Wordt de schorsing afgewezen dan moet 1000X de jaaromzet van de betreffende locatie worden terugbetaald. De aanvraag komt overigens uitsluitend bij de rechtbank als de zorgfinancier akkoord is. Dit zijn ze natuurlijk slechts in 1 op de 1 miljoen aangevraagde schorsingen.

Verhuisverplichting ten strengste beperken

Verder is verhuizen voor bijna iedereen zeer stressvol. Dus in hogere maten ook voor de kwetsbare doelgroepen van de intramurale zorgvragers. In het huurcontract moet dus staan dat ze ten alle tijden huurbescherming hebben. Of dat de zorgaanbieder de locatie wil verkopen of wanneer de indicatie niet gecontinueerd wordt, de zorgvrager mag nooit op straat worden gezet.

Zorg en acceptatieplicht voor iedere zorgaanbieder

Iedere zorgaanbieder moet iedere zorgvrager in de doelgroep aannemen. Een instelling voor VB iedereen met VB, Voor psychische kwetsbaarheden de psychisch kwetsbare zorgvrager.

Auitsme is een uitzondering. Deze moeten door beide bovengenoemde voorbeelden worden aangenomen, met de restrictie dat ze niet bij andere doelgroepen gehuisvest mogen worden!

Niet accepteren betekend 15 jaar omzet terug betalen, ook al is de afgewezene suïcidaal of heeft die een eetstoornis

Wouter Aleman