Afval medewerkers zijn machtiger dan hen werkgevers

Getting your Trinity Audio player ready...

Sinds september zijn er onderhandelingen over de CAO voor Gemeente ambtenaren. De vakbonden zien welke ambtenaren de macht hebben de patstelling te doorbreken, de Vuilnismedewerkers. De Vuilnismedewerkers hebben al een aantal dagen gestaakt in diverse steden. De oplossing is niet kortstondig staken met een inhaaldag, zoals in Almere het geval was maar…

Dé oplossing

De oplossing voor de impasse in de CAO onderhandelingen kan uitsluitend doorbroken worden door de tofste medewerkers van iedere Gemeente, te weten de Vuilnismedewerkers. Zij moeten in het lands belang staken tot de hopen afval niet meer te overzien zijn. Pas dan zullen Rutte en consorten de Gemeenten dwingen akkoord te gaan met de, zeer redelijke, looneis van 12 %.

Openbaren orde

Waarschijnlijk proberen de Gemeenten bij de Rechter de staking te verbieden op basis van de openbare orde. Maar de Openbare orde is pas echt in gevaar wanneer niemand meer bij de Afval inzameling of verwerking wil werken. Dus even zuur, bergen afval met ratten in de straten, om het zoet, een goede Gemeentelijke werkgever, te creëren.